Энэхүү хуудсанд Мэргэжлийн боловсролын 1 жилийн ангиудын Суурь хичээлүүд байршиж байгаа болно.